onsdag 29. februar 2012

Ingen kjente igjen "Gamle Kragerø".

Gamle Kragerø. Foto: Rune Nylund Larsen

Jeg hadde nok ventet at noen skulle kjenne igjen B/F Gamle Kragerø, selv om den seilte under andre farger for justisdepartementet i over 20 år. Under navnet MF Foldinferga gikk den i fast rute mellom Horten og Bastø fengsel, og var sånn sett den ekte Bastø-fergen. Quiz-bildet er tatt en mnd før den ble tatt ut av tjeneste i 2009 og ble tatt hånd om av Kragerø Kystlag. Samme dag hun kom hjem til Kragerø ble hun fredet av Riksantikvaren og i dag nyter hun pensjonisttilværelsen i den skjærgården hun tjenestegjorde mellom 1960 og 1988. Bildet over er tatt i 2010 og vi ser en nyrestaurert og flott 50-åringen utenfor damskipsbrygga i Kragerø.

Ingen kommentarer: