Kontakt

Ta gjerne kontakt på;

E-post: rune@frydforlag.no
Mobil: 928 53 979

Adresse: Rune Nylund Larsen, Hasåsveien 51 C , 4990 Søndeled

MaritimBlogg er en del av Fryd Forlag AS, org.nr 991 291 334