mandag 4. juni 2012

Kystens Dag

Krabbefiske på Moen, Kystens dag. Foto: Rune Nylund Larsen


I går ble Kystens Dag markert ved Båtbyggeriene på Moen og det har blitt en hyggelig årlig begivenhet for vår familie og besøke de tradisjonsrike båtbuene denne søndagen. For oss som er mer enn middels opptatt av kystkultur er båtbuene en opplevelse i seg selv uansett dag, men denne ene dagen er det familiedag og et bredt program spesielt godt tilpasset barna. Arrangørene skal ha honnør for at de tar barna på alvor og vi var mange barnefamilier som koste oss med krabbefiske, spikking, dukketeater og modellbåtseiling for å nevne noen av de barnevennlige aktivitetene. Det var i det hele et knirkefritt arrangement, men jeg klarer ikke helt å fri meg fra tanken om at Kystens Dag kan, og kanskje burde være, noe mer. 

Det var Fiskeri- og Kystdepartementet som i 2006 tok initiativ til en festdag for kysten der man ønsket å skape et positivt fokus på fiskeri, havbruk og kystkultur i vid forstand. 7. juni, dagen for Unionsoppløsningen med Sverige ble valgt til festdag, men ble seinere flyttet til 9.juni og denne dagen har siden blitt Kystens Dag. Dagen blir markert langs hele kysten fordelt på 10-20 arrangementer med støtte fra Fiskeri- og Kystdepartementet og det holdes hvert år et hovedarrangement der statsråden deltar. Problemet er bare at Kystens Dag ikke blir markert denne ene festdagen i juni, men arrangementene er spredt fra begynnelsen av mai til langt ute i juni og da mister man noe av kraften og oppmerksomheten denne dagen kunne hatt. Kun seks av tjue arrangement feirer Kystens Dag den 9. juni og med det tror jeg man mister mye av interessen fra media og publikum. Om alle parter hadde klart å samles om en felles markering kunne denne dagen blitt mer enn spredte hyggelig arrangement med festtaler, dagen kunne vært en festdag og en samlende kampdag for kysten som er under stort press.

Om en skal velge en fast dag eller legger markeringen til en fast helg har vært en utfordring for styringsgruppa, men når man først har valgt en fast dag bør man etter min mening holde fast på den. Personlig tror jeg det hadde vært en større gevinst ved å legge dagen til en fast helg, for eksempel første lørdag i juni. Det vil gjøre det lettere for alle de frivillige og ikke minst vil det gi økt besøk. En slik landsomfattende festdag er en god anledning til å sette fokus på viktige saker for kysten og en felles kampsak som tema for dagen vil styrke arrangementene. Et godt eksempel er FNs maritime organisasjon IMO som har en internasjonal maritim dag i slutten av september der man i forbindelse med 100 års markering for Titanicforliset har valgt "sikkerhet til sjøs" som årets tema. Med slike enkle medievennlige grep kan man oppnå større oppmerksomhet for kampsaker enten det er fartøyvern, fikerikvoter eller arbeidsmiljø. Kystens Dag har et stort potensialet som en samlende dag for alle som jobber for kystkulturen i Norge, men det krever at flere parter blir involvert i arrangementet. Departementets målsetning var å skape positivt fokus på kystkulturen og om Moenarrangementet er representativt for Kystens Dag vil jeg si de har langt på vei lykkes med det. For arrangementet var en festdag for hele familien der mange ble litt bedre kjent med vår lokale maritime historie, men om vi kunne samlet kreftene og flere fått et eierforhold til Kystens Dag kunne vi oppnådd noe stort.

Fra Christenses båtbu hvor det var gudstjeneste og auksjon.
Risørs ordfører Per K. Lunden inspiserer pråmmene som er laget på kurs i vinter.
Ella og Aurora spikker "Knerten" og "Karoline"