tirsdag 12. mars 2013

Grimstad sjøfartsmuseum

Det nye sjøfartsmuseet i Grimstad vil få god plass å boltre seg på i Hasseldalen
etter storstilt gave fra Atle og Trine Bergshaven. Foto Rune Nylund Larsen


Så får endelig Aust-Agder sitt sjøfartsmuseum og det i fantastiske omgivelser i Hasseldalen, Grimstad. Det er klart etter at Atle og Trine Bergshaven stiller moderne lokaler på 800 m2 til disposisjon for det nye museet. Bergshaven som har kjempet for et sjøfartsmuseum i snart tyve år stiller også sin private samling til disposisjon for museet. Den private samlingen er fordelt i bygningene "navnebua", "Seilloftet", "Kontoret" og "storbua". Det nye museet vil også disponere sjøsiden med mulighet for ny museumshavn og både "Solrik" og "Boy Lesslie" har takket ja til ny "hjemhavn".

Det nye museet er ennå i støpeskjeen og det gjenstår mye arbeid før museet kan åpne dørene til neste år, men det er klart at museet ønsker å være sjøfartsmuseum for hele fylke. Både Atle Bergshaven og fylkeskultursjef Per Norstrøm understreker viktigheten av å utvikle et museum for hele fylke og modellen med et nettverk av partnere fra Lillesand til Risør ble trukket fram. Et slikt samarbeid har vært under utredning tidligere, men nå ser det lyst ut for at vi kan få en maritim kulturløype med mange spennende partnere. Det er naturlig at Grimstad sjøfartsmuseum tar en styringsrolle i dette nettverket som i tillegg kan inkludere, Lillesand By- og sjøfartsmuseum, Brattekleiv(Arendal), Merdø (Aaks), Lingards skuteminne(Gjeving) og båtbyggeriene på Moen (Risør). Både Lillesand og Risør kommune har reversert konsolideringene for sine museer med Aaks og en konsolidering av maritime museer i fylke vil nok passe både Lillesand og Risør veldig godt.

Det ble nylig holdt ide-dugnad om det nye museet og mange tar til ordet for et moderne museum der de besøkende skal kunne boltre seg i moderne teknologi og "hands-on" aktiviteter. Det skal være moderne og skille seg ut var stikkord som gikk igjen og mange kom med eksempler fra store museer utenlands. Jeg tror det er viktig å minne om at vi er et lite land og Grimstad en liten by og besøksgrunnlaget der etter. Moderne teknologi er kostbart og sårbart, sjøfartsmuseet i Gøteborg som ble trukket frem har måtte ansette en egen IT-ekspert da teknologien stadig sviktet. Den teknologiske utviklingen går også rasende fort og det vil koste mye å være på den karusellen og hopper man av vil man fort ha et gammeldags museum, for ingenting virker så gammelt som utrangert teknologi. Jeg er heller ikke sikker på at high-tech installasjoner har den attraksjonskraften man venter av dem. Museer som har investert dyrt må erkjenne at aktiviteter der barn kan kle seg ut i piratdrakter eller spikke barkebåter har bedre besøk og fremfor alt aktivitet over lenger tid enn de langt mer kostbare aktivitetene.

Om en ønsker å være et annerledes sjøfartsmuseum tror jeg det vil være lurt å favne vel om gjenstandssamlingen og satse på gode, kunnskapsrike formidlere. Norsk maritimt Museum på Bygdøy pakker nå langt på vei ned sin gjenstandssamling for å gjøre plass til moderne teknologi, Porsgrunns nye sjøfartsmuseum (Du Verden) satser på ny teknologi, det samme gjør Stavanger sjøfartsmuseum som pusser opp og utvider til 2.000 m2 med ustillingslokaler. Det koster mye å fornye seg på denne måten og basisutstillingene som nå pakkes ned på sjøfartsmuseene har stått i både 40 og 50 år! Vil det gå like lang tid før museene har råd til å fornye seg ? Og er det lurt at alle sjøfartsmuseene tar dette løftet samtidig, invisterer i de samme simulatorene og det samme "2012" stempelet ?
Så godt som alle sjøfartsmuseer sliter økonomisk og jeg er redd de store kostnadene de påfører seg nå med nye kostbare basisutstillinger og bygningsmessige oppgraderinger vil hemme friheten til å drive museene på en faglig god måte. Vil det ikke være lurere å ha en noe mere nøktern basis utstilling og heller kunne fornye seg med hyppige og gode temautstillinger, og gjerne utstillinger der nettverket kan jobbe sammen ? (forutsatt at de øvrige nettverksinstitusjonene kjenner sin besøkelsestid og går sammen om å realisere et maritimt fylkesmuseum i Aust-Agder)

Grimstad sjøfartsmuseum har nå en spennende og utfordrende tid foran seg med å velge hvilke historier de vil formidle, og det blir ingen lett jobb, for det er mye historie å ta av. Jeg håper og tror at det nye museet makter å balansere sine historier slik at vi ikke bare får de samme historiene vi har hørt i flere tiår og at de gamle historiene blir tilført nyanser og vinklinger som gjør de mer interesante. "Terje Vigen" er mer interesant om en samtidg forteller om kaperfarten på Sørlandet. Historien om DNV og assuranseselskapene er mer interesante om en også forteller hvor kyniskt mange norske redere omgikk internasjonale lastemerker (Plimsoll) osv.  Jeg vil avslutningsvis oppfordre museet til å ikke glemme samtiden. Samtidsdokumentasjon har alt for lenge vært underprioritert og Grimstad kan meget vel bli unntaket her.

Lykke til og gratulerer Grimstad !


 Det nye sjøfartsmuseet i Grimstad vil flytte inn i 1.etg her i Hasseldalen 3.
De private samlingene i "Navnebua" og "Kontoret" kan bli en del av det nye
sjøfartsmuseet.
 Hasseldalen 3. hvor museet disponerer 800 kvadratmeter i 1.etg.
 Båtsamlingen i storbua kan bli en del av det nye museet.

 Fra "navnebua" som huser en av fylkes fineste maritime samlinger.