Om

Rune Nylund Larsen er blant våre fremste maritime fotografer og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Larsen jobber mye med bokproduksjoner og har illustrert tretten bøker. Rune Nylund Larsen utforsker sitt forhold til havet og spenningen mellom hav og land. Han er oppatt av vår identitet som kystfolk og vår neglisjerte historie som sjøfartsnasjon. Rune Nylund Larsen har blant annet smykket ut møterommene til Fiskeri- og Kystdepartementet og laget en omfattende permanentutstilling for Kystverkets etatsmuseum. Han er initiativtaker til Risør fotofestival hvor han også har vært daglig leder.