torsdag 1. desember 2011

Om hårete mål og forbilder
Vi som har lest Ingebrigt Steen Jensens bok ”Ona fyr” vet at det er viktig å sette seg store hårete mål om en skal lykkes. Når jeg for alvor begynte å satse på en nisje som kystfotograf var ambisjonsnivået stort fra dag en, jeg skulle bygge en bildesamling som styrket vår identitet som kystfolk og ivaretok vår maritime kulturarv. Jeg hadde sett hvilken viktig kulturskatt Rosenfeld fotografene etterlot seg i USA og hvordan Beken of Cowes i England har blitt en hel nasjons kollektive maritime hukommelse. Jeg er også mektig imponert over den franske maritime fotografen Phillip Plisson som er en av de mest reprodusere kunstnerne i vår tid, med dramatiske scener fra kyst og fyrstasjoner. Disse tre har hele tiden vært mine forbilder og de dokumenterte ikke bare livet ved havet, de skapte ikoner som gjorde folk stolte av sin maritime historie. Derfor er disse kunstverkene like ettertraktet i dag og du finner reproduksjoner hengende på kontorer, restauranter, hoteller og i private hjem over hele verden. Også her i Norge for det eksisterer ikke noe alternativ med norsk kyst, norske fyr og norske båter. Så det er mitt mål og min drivkraft å bygge opp et nasjonalt alternativt -  og vår kyst og maritime historie står ikke tilbake for noen!

Ingen kommentarer: